اقامت از طریق سرمایه گذارى:

دراین نوع اقامت سرمايه گذاران  ومدیران بخشهاى خصوصى و دولتى، حتی اگر مستقیما صاحب تجارت نبوده ولى بتوانند سابقه مدیریت و سرپرستى حداقل پنچ نفر کارکنان را در سازمان یا تجارت براى مدت ۲ سال از ۵ سال را ارايه نمايند، مى‌توانند از اين روش استفاده کنند.

سرمايه گذار کيست:

سرمایه گذار کسى است که سابقه مدیریت یا تجربه تجارى خود را در مدت ۲ سال از ۵ سال ثابت نمایند و دارایى معادل حداقل هشتصد هزار دلار کانادا داشته باشد و تعهد کند که معادل چهارصد هزار دلار آن را براى مدت ۵ سال در کانادا سرمایه گذارى نماید.

سرمایه گذارائى که مایل به سرمایه گذارى مبلغ چهارصد هزار دلار نمى‌باشند، مى‌توانند براى تامين این مبلغ از وام بانکی استفاده نمایند. برای دريافت وام سرمايه گذاران مى‌تواند با پرداخت ۱۲۰۰۰۰دلار کانادا به بانک، مابقی پول را جهت تکميل سرمايه مورد نياز از بانک وام بگيرند. بايد توجه داشت که مبلغ وديعه جهت وام غیر قابل برگشت بوده و بعنوان سود تسهیلات توسط بانک مستهلک خواهد شد.

مزايای اين نوع اقامت:

  • ویزاى صادره براى سرمایه گذارى و خانواده او بدون شرط است و کار فرما مختار به راه اندازى فعاليت اقتصادی و يا  عدم آن مى‌باشد.
  • مدت مصاحبه براى متقاضیان سرمایه گذارى در قسمت استانى، بین ۶ تا ۹ ماه است، در نتیجه سرمايه گذاران استانى در مدت کوتاهى در مقایسه با فدرال، ویزاهاى اقامت را دریافت خواهند داشت.
    سرمایه گذاران مهاجر در کانادا مى‌توانند از قوانین جدید (حضور غیاب) کانادا به نحو احسن استفاده نمایند، در صورتى که مهاجران از طریق کارفرمایى به خاطر داشتن شرط در سالهاى اوّل اقامت مجبور به بودن در کانادا مى‌باشند به این معنى که در قوانین گذشته مهاجران باید در ازاى هر دوازده ماه شش ماه را در داخل خاک کانادا می‌‌گذارانند.
    در سال ۲۰۰۲، مقررات حضور در کانادا به نفع مهاجران تعدیل یافت به این طریق که مهاجران فقط باید ثابت نمایند که ۲ سال از ۵ سال را به طور پیوسته یا گسسته داخل خاک کانادا به سر برده‌اند و بنابراین چون اقامت مهاجران به روش کارفرمایی دارای شرایط می‌باشد قادر نخواهند بود که پس از آمدن به کانادا، برای مدت طولانی به اصلی خود برگردند ولی مدیران و صاحبان صنایع که به روش سرمایه گذاری اقدام نموده‌اند می‌توانند حتی بلافاصله پس از ورود به کانادا به کشور خود برگشته و تا زمانی که رعایت ۲ سال از ۵ سال را بنمایند و نگران برگشت به کانادا نخواهند بود و آسانتر قادر خواهند بود که حتی پس از گرفتن اقامت کانادا، هنوز فعالیتهای خود را در کشور اصلی، ادامه دهند.

کانال مهاجرت برای ایرانیان

با یک کلیک در کانال اختصاصی مهاجرت برای ایرانیان عضو شوید

عضو شوید!
بستن