پربازدید ترین سوالات :

کانادا دارای ۸۰ دانشگاه و ۲۴۰ کالج است. بر طبق مصوبه وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه های مورد تایید کشور کانادا در وزارت علوم ایران به چهار دسته عالی، خوب، متوسط و ضعیف دسته بندی شده اند. در ذیل لیست دانشگاه ها قرار داده شده است :

گروه الف (عالی/ممتاز) :

در این گروه در تمامی مقاطع دانشگاه ها مورد تایید هستند.

دانشگاه دالهاوزی Dalhousie University

دانشگاه لاوال Laval University

دانشگاه اچ ای سی مونترال (Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal

دانشگاه مک گیل McGill University

دانشگاه مک مستر McMaster University

دانشگاه کوئینز Queen’s University

دانشگاه سایمن فریزر SFU Simon Fraser University

دانشگاه مونترال Université de Montreal

دانشگاه پلی تکنیک مونترال Universitié de Montreal Ecole Polytechnic

دانشگاه آلبرتا University of Alberta

دانشگاه بریتیش کلمبیا UBC University of British Columbia

دانشگاه کلگری University of Calgary

دانشگاه گلف University of Guelph        صرفاً در رشته های کشاورزی و دامپروری

دانشگاه اتاوا University of Ottawa

دانشگاه تورنتو University of Toronto

دانشگاه ویکتوریا University of Victoria

دانشگاه واترلو University of Waterloo

گروه ب (خوب)

در این گروه در تمامی مقاطع دانشگاه ها مورد تایید هستند.

دانشگاه کارلتون Carleton University

دانشگاه کنکوردیا Concordia University

دانشگاه کبک دانشگده عالی فنی Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec

دانشگاه وسترن انتاریو The University of Western Ontario

دانشگاه کبک Université du Québec

دانشگاه گلف University of Guelph

دانشگاه مانیتوبا University of Manitoba

دانشگاه ساسکاچوان University of Saskatchewan

دانشگاه یورک York University

دانشگاه نیوبرانزویک University of New Brunswick

دانشگاه رجینا university of Regina

دانشگاه مموریال نیوفاندلاند Memorial University of Newfoundland

دانشگاه ملی تحقیقات علمی کبک National Institute Scientific Research, University of Quebec

دانشگاه وینزور University of Windsor

گروه ج (متوسط)

دانشگاه آکیدیا Acadia University

دانشگاه آگوستانا Augustana University College

دانشگاه بیشاپ Bishops University

دانشگاه براندون Brandon University

دانشگاه براک Brock University

دانشگاه کیپ برتون Cape Breton University

دانشگاه لیکهد Lakehead University

دانشگاه لورانتین Laurentian University

دانشگاه مانت آلیسون Mount Allison University

دانشگاه مانت سن ویسنت Mount Saint Vincent University

دانشگاه کبک – مدرسه ملی مدیریت National School of Public Administration, University of Quebec

دانشگاه نیپیسینگ Nipissing University

دانشگاه کشاورزی نوا اسکوشیا Nova Scotia Agricultural College

دانشگاه رایرسون Ryerson University

دانشگاه سن آن Universite Saint – Anne

دانشگاه سن پائول Saint Paul University

دانشگاه سنت ماریز Saint Marys University

دانشگاه سنت فرانسیس خاویر St. Francis Xavier University

دانشگاه کینگز کالج The Kings University College

دانشگاه لت بریج The University of Lethbridge

دانشگاه سنت جرومز The University of St. Jeromes College

دانشگاه وینیپگ The University of Winnipeg

دانشگاه ترنت Trent University

دانشگاه ترینیتی وسترن Trinity Western University

دانشگاه مونکتون Universite de Moncton

دانشگاه پرنس ادوارد University of Prince Edward Island

دانشگاه کبک چیکوتیمی University of Quebec at Chicoutimi

دانشگاه کبک هول University of Quebec at Hull

دانشگاه کبک ریموسکی University of Quebec at Rimouski

دانشگاه کبک تروسی ریویر University of Quebec at Trosi – Rivieres

دانشگاه کبک آبیتیبی تمیسکامینگ University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue

دانشگاه شربروک University of Sherbrooke

دانشگاه کالج سنت میشل University of St. Michaels College

دانشگاه سودبوری University of Sudbury

دانشگاه ترینیتی کالج University of Trinity College

دانشگاه کالج سن بونیفاس University College of Saint – Boniface

دانشگاه ویلفرید لوریر Wilfrid Laurier University

Tags: University of Quebec, دانشگاه آلبرتا University of Alberta, دانشگاه اتاوا University of Ottawa, دانشگاه اچ ای سی مونترال (Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal, دانشگاه بریتیش کلمبیا UBC University of British Columbia, دانشگاه پلی تکنیک مونترال Universitié de Montreal Ecole Polytechnic, دانشگاه تورنتو University of Toronto, دانشگاه دالهاوزی Dalhousie University, دانشگاه رجینا university of Regina, دانشگاه ساسکاچوان University of Saskatchewan, دانشگاه سایمن فریزر SFU Simon Fraser University, دانشگاه کارلتون Carleton University, دانشگاه کبک Université du Québec, دانشگاه کبک دانشگده عالی فنی Ecole de Technologie Supérieure, دانشگاه کلگری University of Calgary, دانشگاه کنکوردیا Concordia University, دانشگاه کوئینز Queen’s University, دانشگاه گلف University of Guelph, دانشگاه لاوال Laval University, دانشگاه مانیتوبا University of Manitoba, دانشگاه مک گیل McGill University, دانشگاه مک مستر McMaster University, دانشگاه ملی تحقیقات علمی کبک National Institute Scientific Research, دانشگاه مموریال نیوفاندلاند Memorial University of Newfoundland, دانشگاه مونترال Université de Montreal, دانشگاه نیوبرانزویک University of New Brunswick, دانشگاه واترلو University of Waterloo, دانشگاه وسترن انتاریو The University of Western Ontario, دانشگاه ویکتوریا University of Victoria, دانشگاه وینزور University of Windsor, دانشگاه یورک York University, کانادا مورد تایید وزارت علوم ایران

Load More

آخرین سوالات :

کانادا دارای ۸۰ دانشگاه و ۲۴۰ کالج است. بر طبق مصوبه وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه های مورد تایید کشور کانادا در وزارت علوم ایران به چهار دسته عالی، خوب، متوسط و ضعیف دسته بندی شده اند. در ذیل لیست دانشگاه ها قرار داده شده است :

گروه الف (عالی/ممتاز) :

در این گروه در تمامی مقاطع دانشگاه ها مورد تایید هستند.

دانشگاه دالهاوزی Dalhousie University

دانشگاه لاوال Laval University

دانشگاه اچ ای سی مونترال (Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal

دانشگاه مک گیل McGill University

دانشگاه مک مستر McMaster University

دانشگاه کوئینز Queen’s University

دانشگاه سایمن فریزر SFU Simon Fraser University

دانشگاه مونترال Université de Montreal

دانشگاه پلی تکنیک مونترال Universitié de Montreal Ecole Polytechnic

دانشگاه آلبرتا University of Alberta

دانشگاه بریتیش کلمبیا UBC University of British Columbia

دانشگاه کلگری University of Calgary

دانشگاه گلف University of Guelph        صرفاً در رشته های کشاورزی و دامپروری

دانشگاه اتاوا University of Ottawa

دانشگاه تورنتو University of Toronto

دانشگاه ویکتوریا University of Victoria

دانشگاه واترلو University of Waterloo

گروه ب (خوب)

در این گروه در تمامی مقاطع دانشگاه ها مورد تایید هستند.

دانشگاه کارلتون Carleton University

دانشگاه کنکوردیا Concordia University

دانشگاه کبک دانشگده عالی فنی Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec

دانشگاه وسترن انتاریو The University of Western Ontario

دانشگاه کبک Université du Québec

دانشگاه گلف University of Guelph

دانشگاه مانیتوبا University of Manitoba

دانشگاه ساسکاچوان University of Saskatchewan

دانشگاه یورک York University

دانشگاه نیوبرانزویک University of New Brunswick

دانشگاه رجینا university of Regina

دانشگاه مموریال نیوفاندلاند Memorial University of Newfoundland

دانشگاه ملی تحقیقات علمی کبک National Institute Scientific Research, University of Quebec

دانشگاه وینزور University of Windsor

گروه ج (متوسط)

دانشگاه آکیدیا Acadia University

دانشگاه آگوستانا Augustana University College

دانشگاه بیشاپ Bishops University

دانشگاه براندون Brandon University

دانشگاه براک Brock University

دانشگاه کیپ برتون Cape Breton University

دانشگاه لیکهد Lakehead University

دانشگاه لورانتین Laurentian University

دانشگاه مانت آلیسون Mount Allison University

دانشگاه مانت سن ویسنت Mount Saint Vincent University

دانشگاه کبک – مدرسه ملی مدیریت National School of Public Administration, University of Quebec

دانشگاه نیپیسینگ Nipissing University

دانشگاه کشاورزی نوا اسکوشیا Nova Scotia Agricultural College

دانشگاه رایرسون Ryerson University

دانشگاه سن آن Universite Saint – Anne

دانشگاه سن پائول Saint Paul University

دانشگاه سنت ماریز Saint Marys University

دانشگاه سنت فرانسیس خاویر St. Francis Xavier University

دانشگاه کینگز کالج The Kings University College

دانشگاه لت بریج The University of Lethbridge

دانشگاه سنت جرومز The University of St. Jeromes College

دانشگاه وینیپگ The University of Winnipeg

دانشگاه ترنت Trent University

دانشگاه ترینیتی وسترن Trinity Western University

دانشگاه مونکتون Universite de Moncton

دانشگاه پرنس ادوارد University of Prince Edward Island

دانشگاه کبک چیکوتیمی University of Quebec at Chicoutimi

دانشگاه کبک هول University of Quebec at Hull

دانشگاه کبک ریموسکی University of Quebec at Rimouski

دانشگاه کبک تروسی ریویر University of Quebec at Trosi – Rivieres

دانشگاه کبک آبیتیبی تمیسکامینگ University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue

دانشگاه شربروک University of Sherbrooke

دانشگاه کالج سنت میشل University of St. Michaels College

دانشگاه سودبوری University of Sudbury

دانشگاه ترینیتی کالج University of Trinity College

دانشگاه کالج سن بونیفاس University College of Saint – Boniface

دانشگاه ویلفرید لوریر Wilfrid Laurier University

Tags: University of Quebec, دانشگاه آلبرتا University of Alberta, دانشگاه اتاوا University of Ottawa, دانشگاه اچ ای سی مونترال (Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal, دانشگاه بریتیش کلمبیا UBC University of British Columbia, دانشگاه پلی تکنیک مونترال Universitié de Montreal Ecole Polytechnic, دانشگاه تورنتو University of Toronto, دانشگاه دالهاوزی Dalhousie University, دانشگاه رجینا university of Regina, دانشگاه ساسکاچوان University of Saskatchewan, دانشگاه سایمن فریزر SFU Simon Fraser University, دانشگاه کارلتون Carleton University, دانشگاه کبک Université du Québec, دانشگاه کبک دانشگده عالی فنی Ecole de Technologie Supérieure, دانشگاه کلگری University of Calgary, دانشگاه کنکوردیا Concordia University, دانشگاه کوئینز Queen’s University, دانشگاه گلف University of Guelph, دانشگاه لاوال Laval University, دانشگاه مانیتوبا University of Manitoba, دانشگاه مک گیل McGill University, دانشگاه مک مستر McMaster University, دانشگاه ملی تحقیقات علمی کبک National Institute Scientific Research, دانشگاه مموریال نیوفاندلاند Memorial University of Newfoundland, دانشگاه مونترال Université de Montreal, دانشگاه نیوبرانزویک University of New Brunswick, دانشگاه واترلو University of Waterloo, دانشگاه وسترن انتاریو The University of Western Ontario, دانشگاه ویکتوریا University of Victoria, دانشگاه وینزور University of Windsor, دانشگاه یورک York University, کانادا مورد تایید وزارت علوم ایران

Load More

کانال مهاجرت برای ایرانیان

با یک کلیک در کانال اختصاصی مهاجرت برای ایرانیان عضو شوید

عضو شوید!
بستن