پربازدید ترین سوالات :

پاسخ این سوال بله است. در این راستا، در صورتی که واحدهای درسی که در دانشگاه های کانادا در همان رشته ارائه می شود با دانشگاهی که واحدهای مقطع مورد نظر را گذرانده اید برابری کند با موافقت دانشکده مورد نظر در کانادا امکان گذراندن ادامه واحدهای درسی وجود دارد.

Load More

آخرین سوالات :

پاسخ این سوال بله است. در این راستا، در صورتی که واحدهای درسی که در دانشگاه های کانادا در همان رشته ارائه می شود با دانشگاهی که واحدهای مقطع مورد نظر را گذرانده اید برابری کند با موافقت دانشکده مورد نظر در کانادا امکان گذراندن ادامه واحدهای درسی وجود دارد.

Load More

کانال مهاجرت برای ایرانیان

با یک کلیک در کانال اختصاصی مهاجرت برای ایرانیان عضو شوید

عضو شوید!
بستن