پربازدید ترین سوالات :

تمام دانشگاه های ایران که مورد تایید وزارت علوم ایران، وزارت بهداشت و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی باشد مورد تایید دانشگاه های کانادا جهت ادامه تحصیل می باشند. در صورتی که دانشگاهی شعبه گمنامی از دانشگاه آزاد اسلامی و یا پیام نور را مورد تایید قرار ندهد، این به سیاست دانشکده مربوطه بر میگردد.

Load More

آخرین سوالات :

تمام دانشگاه های ایران که مورد تایید وزارت علوم ایران، وزارت بهداشت و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی باشد مورد تایید دانشگاه های کانادا جهت ادامه تحصیل می باشند. در صورتی که دانشگاهی شعبه گمنامی از دانشگاه آزاد اسلامی و یا پیام نور را مورد تایید قرار ندهد، این به سیاست دانشکده مربوطه بر میگردد.

Load More

کانال مهاجرت برای ایرانیان

با یک کلیک در کانال اختصاصی مهاجرت برای ایرانیان عضو شوید

عضو شوید!
بستن