پربازدید ترین سوالات :

بله، می‌توان در صورت داشتن پذیرش از یک کالج، ویزای تحصیلی از سفارت کانادا درخواست کرد. با توجه به اینکه این مراکز کاملا معتبر هستند و بخشی از دانشگاه می‌باشند، در صورت داشتن پذیرش از هر کدام از کالج‌ها، متقاضی میتواند درخواست ویزای تحصیلی کند و اگر سایر مدارک از جمله مدرک زبان را هم به سفارت تحویل داده باشد، مشکلی از بابت دریافت ویزا نخواهد داشت.

Load More

آخرین سوالات :

بله، می‌توان در صورت داشتن پذیرش از یک کالج، ویزای تحصیلی از سفارت کانادا درخواست کرد. با توجه به اینکه این مراکز کاملا معتبر هستند و بخشی از دانشگاه می‌باشند، در صورت داشتن پذیرش از هر کدام از کالج‌ها، متقاضی میتواند درخواست ویزای تحصیلی کند و اگر سایر مدارک از جمله مدرک زبان را هم به سفارت تحویل داده باشد، مشکلی از بابت دریافت ویزا نخواهد داشت.

Load More

کانال مهاجرت برای ایرانیان

با یک کلیک در کانال اختصاصی مهاجرت برای ایرانیان عضو شوید

عضو شوید!
بستن