پربازدید ترین سوالات :

پاسخ این سوال بله است، در اصل همسر شما به عنوان همراه شما در پروسه مهاجرت دانشجویی تان شناخته می شود. شما می توانید به عنوان دانشجوی اینترنشنال همزمان برای ویزای همراه همسر خود هم اقدام کنید.

Load More

آخرین سوالات :

پاسخ این سوال بله است، در اصل همسر شما به عنوان همراه شما در پروسه مهاجرت دانشجویی تان شناخته می شود. شما می توانید به عنوان دانشجوی اینترنشنال همزمان برای ویزای همراه همسر خود هم اقدام کنید.

Load More

کانال مهاجرت برای ایرانیان

با یک کلیک در کانال اختصاصی مهاجرت برای ایرانیان عضو شوید

عضو شوید!
بستن