پربازدید ترین سوالات :

یک دانشجوی بین المللی مجاز است در هفته ۲۰ ساعت، در ماه ۸۰ ساعت و در سال ۹۶۰ ساعت به صورت پاره وقت کار کند (در صورتی که در فصل تابستان در صورتی که دانشگاه یا استاد مربوطه برای شما برنامه ای تدارک ندیده باشند این امکان هست که به صورت تمام وقت کار کنید).

Tag: کار

Load More

آخرین سوالات :

یک دانشجوی بین المللی مجاز است در هفته ۲۰ ساعت، در ماه ۸۰ ساعت و در سال ۹۶۰ ساعت به صورت پاره وقت کار کند (در صورتی که در فصل تابستان در صورتی که دانشگاه یا استاد مربوطه برای شما برنامه ای تدارک ندیده باشند این امکان هست که به صورت تمام وقت کار کنید).

Tag: کار

Load More

کانال مهاجرت برای ایرانیان

با یک کلیک در کانال اختصاصی مهاجرت برای ایرانیان عضو شوید

عضو شوید!
بستن