مهاجرت (Migration)، یکی از مهمترین تصمیماتی است که یک فرد ممکن است در طول  زندگی خود اتخاذ نماید. این تصمیم بسیار سخت و پرهزینه با از دست دادن تمام داشته ها آغاز می گردد و با بنای یک زندگی جدید به سرانجام می رسد. این تصمیم، آثار و تبعات ژرف و انکارناپذیری بر شرایط اجتماعی، اقتصادی، کاری، تحصیلی، خانوادگی، و رفاهی مهاجر و خانواده وی در پی خواهد داشت.

اصولاً برای انجام هر کاری، حتی امور نسبتاً ساده، لازم است از قبل برنامه ریزی نسبتاً دقیقی انجام شده باشد. لزوم برنامه ریزی دقیق و موثر جهت مهاجرت، با توجه به اهمیت این تصمیم بزرگ، انکارناپذیر است. گروه مهاجرت برای ایرانیان، با برخورداری از یک سازمان مدیریتی منسجم و تیم کاملاً تخصصی، میتواند در مسیر مهاجرت به کانادا در کنار شما باشد. به علاوه شما میتوانید با واگذاری امور پیچیده حقوقی و اداری به دفتر مهاجرت برای ایرانیان، صرفاً بر تمهید و آماده سازی برنامه مهاجرت خود تمرکز نمایید.

انواع برنامه های پیشنهادی وکلای مهاجرتی مجرب ما به تشریح در ذیل بیان شده است، شما می توانید با مطالعه همه برنامه ها، برنامه متناسب با خود را انتخاب و با ما در تماس باشید.

کانال مهاجرت برای ایرانیان

با یک کلیک در کانال اختصاصی مهاجرت برای ایرانیان عضو شوید

عضو شوید!
بستن