تحصیلات

۲ دیپلم
۶ دیپلم فنی
۴ دیپلم فنی
۶ دیپلم فنی
۸ دیپلم فنی
۴ دیپلم فنی
۶ کاردانی
۱۰ لیسانس سه سال به بالا
۱۲ فوق لیسانس
۱۴ دکترا

سابقه كار

۶ زیر دو سال
۸ زیر سه سال
۱۰ زیر چهار سال
۱۲ بالای پنج سال

سن متقاضی

۱۰ ۱۸-۴۵
۸ ۴۶
۶ ۴۷
۴ ۴۸
۲ ۴۹
۰ ۵۰

زبان فرانسه

۰٫۵٫۶٫۷ شنیداری
۰٫۵٫۶٫۷ گفتاری
۰٫۱ خواندن
۰۱ نوشتن

زبان انگلیسی

۰٫۱٫۲ گفتاری
۰٫۱ خواندن
۰٫۱ نوشتن
۰٫۱٫۲ شنیداری

اقامت و داشتن فامیل

۵ کار و تحصیل
۴ اقامتت کاری +یک هفته
۲ اقامت دیگر +سه ماه
۱ اقامت دیگر (دوماه -سه هفته)
۳ خانواده
۱ تمکن مالی
۰-۵ تطبیق پذیری

دارایی

۰ -۳۰۰۰۰۰
۶ ۳۰۰۰۰۰
۸ ۴۰۰۰۰۰
۱۰ ۵۰۰۰۰۰+

پروژه تجاری

۰-۱۰ مطالعه ی بازار
۰-۱۵ قابلیت پروژه
۰-۵ منابع مالی

 

نمره قبولی ۵۰ از ۱۱۲ می باشد.

کانال مهاجرت برای ایرانیان

با یک کلیک در کانال اختصاصی مهاجرت برای ایرانیان عضو شوید

عضو شوید!
بستن