روند معمول اخذ اقامت برای داوطلبين اقامت به شرح زير است:

۱-  جمع آوری اطلاعات کافی و عمومی از محل مورد نظر برای اقامت

۲- بررسی روش های ممکن و مختلف اقامتی برای محل مورد نظر

۳- مشاوره با مشاورين و وکلای خبره و ارزيابی اوليه شرايط متقاضی توسط وکلا و مشاورين

۴- تهيه مدارک مورد نياز و پيگيری مراحل اداری و قانونی کار با مشاورين و وکلای خبره

۵- اخذ اقامت قانونی مورد نظر و مهاجرت به کشور مقصد

مراحل بالا روند اخذ اقامت برای متقاضيان مهاجرت می باشد. پس از مهاجرت به کشور مقصد نيز، وجود راهنما و مشاور امين و خبره در تشکيل زندگی با شرايط جديد همواره راهگشا خواهد بود.

کانال مهاجرت برای ایرانیان

با یک کلیک در کانال اختصاصی مهاجرت برای ایرانیان عضو شوید

عضو شوید!
بستن